Депутати, представители на институции, на синдикатите, на неправителствени организации и на частни осигурителни фондове дебатираха на кръгла маса в парламента по стратегия за реформа в здравното осигуряване

parlament4Депутати, представители на институции, на синдикатите, на неправителствени организации и на частни осигурителни фондове дебатираха на кръгла маса в парламента по стратегия за реформа в здравното осигуряване. Форумът, организиран на 1 декември 2009 г. от председателя на парламентарната комисия по здравеопазването д-р Лъчезар Иванов, беше под патронажа на министър-председателя Бойко Борисов.

В началото на дискусията д-р Лъчезар Иванов подчерта, че осъществяването на реформата в здравеопазването зависи от наличието на политическа воля, обединението около идеята за реформа и от финансовия ресурс. Той представи стратегия за реформа в здравното осигуряване, която предвижда тристълбов модел на осигуряване – основен задължителен, допълнително задължителен и допълнително доброволен пакет. В нея е регламентирано, че частните здравоосигурителни фондове ще управляват публични средства, ще бъдат задължени да предоставят равен достъп до медицинските услуги, без право на селекция и възрастово ограничение на здравноосигурените, които нямат достъп до доброволно здравно осигуряване, обясни д-р Лъчезар Иванов. Той допълни, че ангажимент на държавата ще бъде да определя допустими максимални цени на медицинските услуги и дейности и обхвата на задължителното здравно осигуряване, както и да регламентира и регулира дейността на частните дружества.

Стратегията предвижда здравноосигрителните дружества да имат възможност за формиране на печалба от втори осигурителен стълб. През първите две години от получаване на лиценз дружеството ще се задължава да реинвестира реализираната печалба за модернизиране на информационни системи и технологии, клонова мрежа, развитие на персонала, уточни д-р Лъчезар Иванов. Той добави, че контролът върху здравноосигурителните дружества ще се осъществява чрез отделянето на надзора върху частните дружества за здравно осигуряване от застрахователния надзор.

В отговор на въпрос на участник в дискусията, председателят на парламентарната комисия по здравеопазване каза, че ще бъде създадена изпълнителна агенция по финансови анализи и прогнози към Министерството на финансите, която ще извърши оценка на клиничните пътеки, за да може да се направи тяхното реално остойностяване. Той допълни, че предложението за създаването на тази агенция е на министъра на финансите Симеон Дянков.

Повишаване на качеството на обслужване на здравноосигурените лица в условията на засилена конкуренция, предоставяне на свобода на избора на здравноосигурените лицата по отношение на здравното дружество, модернизация на системата и оптимизиране на медицинските услуги и дейности, са част от крайните резултати, които ще бъдат постигнати, ако бъде реализирана стратегията, заяви д-р Лъчезар Иванов. Документът предвижда отпадането на монопола на НЗОК и влизането на частните здравноосигурителни дружества. Вноските на 4,1 млн. души по чл. 40 от Закона за здравното осигуряване (пенсионери, деца и т.н.), ще бъдат внасяни от държавата, а всички останали 2,5 млн. българи ще трябва да внасят лични средства за допълнително задължително осигуряване по 2-ри стълб и ще плащат по 2 на сто от декларирания годишен доход.