Депутатите решиха при съкратено съдебно следствие наказанието да се намалява с една трета

Народното събрание прие на заседанието си на 19 март 2010 г. на второ четене текстове от промените в Наказателния кодекс. Народните представители решиха при съкратено съдебно следствие налаганото наказание да се намалява с една трета. При досегашната процедура, когато обвиняемият приемаше фактите и доказателствата, събрани по процеса и се отказваше от разпит на свидетели и вещи лица, наказанието се определяше под минимума, предвиден за съответното престъпление. Парламентът прие при постановяването на осъдителна присъда в случаите на съкратено съдебно следствие, когато е установено, че самопризнанието се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства, съдът да определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс и след това да го намалява с една трета. В случаите, когато при такава процедура най-подходящото наказание е доживотен затвор без право на замяна, то не се налага, а доживотният затвор се заменя с лишаване от свобода от 20 до 30 години. В този случай съдът определя санкцията в пределите на най-ниския минимален размер и най-високия максимален размер.

Когато са налице изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства и най-лекото, предвидено в закона наказание, се окаже несъразмерно тежко, съдът не прилага този механизъм за определяне на наказанието по съкратеното съдебно следствие, реши парламентът. В този случай се прилага чл. 55 от НК, според който наказанието се определя под най-ниския предел; или се заменя доживотния затвор – с лишаване от свобода от 15 до 20 години, лишаването от свобода, когато не е предвиден най-ниският предел – с пробация; а пробацията – с глоба от 100 до 500 лева. Текстът, определящ наказанието при съкратено съдебно следствие, предизвика дебат в пленарната зала. От опозицията заявиха, че ще има проблеми при прилагането на този текст, а освен това подсъдимите ще избягват тази процедура, защото поощренията не са толкова добри, колкото сега.

Във времето за парламентарен контрол заместник министър-председателят и министър на финансите Симеон Дянков отговори на въпрос и на питане на народния представител Георги Пирински относно антикризисни мерки на правителството.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов отговори на въпрос на народния представител Димитър Горов относно прекратяване дейността на общинска служба по земеделие – гр. Ябланица и на въпрос на народните представители Лютви Местан, Алиосман Имамов, Юнал Тасим и Неджми Али относно осигуряването на семена за производство на тютюн – реколта 2010 г.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков отговори на въпроси на народния представител Иван Николаев Иванов относно назначаване на заместник изпълнителен директор на „Мини Марица Изток“ ЕАД, относно договори, сключени от „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево и относно отпускане на заем от 2 млрд. евро от Руската федерация за строителство на АЕЦ“Белене“, на въпрос на народния представител Мартин Димитров относно изпълненията на препоръките на Сметната палата след одит на Програма „Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси“ за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2008 г., и изготвен доклад на основание чл. 41, ал. 1 от ЗСП, приет от Сметната палата с решение № 149/15.07.2009 г. и на питане на народните представители Сергей Станишев и Петър Димитров относно развитието на ядрената енергетика в контекста на Енергийната стратегия на България.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев отговори на въпрос на народния представител Иван Николаев Иванов относно необходимостта от спешен ремонт на пътя Княжево – Драгичево, на въпрос на народния представител Димитър Карбов относно отделяне на средства за авариен ремонт на отсечка: надлез Каспичан – Варна по автомагистрала „Хемус“, на въпрос на народния представител Иван Костов относно преодоляване на нарушения при продажба на 122 дка държавна собственост и недопускане на конфликт на интереси при одобряването на ОУП на Варна и на въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно строителството на автомагистрала „Струма“.

Министърът на здравеопазването Божидар Нанев отговори на питане на народните представители Яне Янев и Бисерка Петрова относно цялостната политика на Министерството на здравеопазването, на въпрос на народните представители Захари Георгиев относно политиката на Министерство на здравеопазването за реформи в областта на диспансерното лечение и наблюдение на пациенти със социалнозначими заболявания, на въпроси на народния представител Мая Манолова относно закриване на диспансерите в здравеопазването и относно правната и финансовата основа на защитените болници, спешните кабинети и други в здравния сектор и на питане на народния представител Антон Кутев относно политиката на Министерството на здравеопазването по отношение на „защитените болници“.