Депутатите разглеждат промени в Закона за потребителския кредит

Депутатите разглеждат на първо четене промените в Закона за потребителския кредит, предаде репортер на Агенция “Фокус”. Целта на законопроекта е да осигури защита на потребителите при предоставяне на потребителски кредити, включително чрез създаване на еднакви условия за получаване на кредит от всички потребители.
В законопроекта се предлага размерът на горната граница на потребителския кредит да е 147 000 лв. вместо досегашните 40 000 лв. Разпоредбите на законопроекта предвиждат задължение за кредитора да оценява кредитоспособността на потребителя. За целта кредиторът ще трябва да извършва справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвана в Република България за оценка на кредитоспособността на потребителите.
Въвежда се задължение всяка писмена реклама независимо от използваното средство за реклама задължително да представя всички елементи с еднакъв размер на шрифта и те да се открояват в еднаква степен.
Законопроектът за първи път въвежда правото на отказ на потребителя от сключения договор за потребителски кредит. В рамките на 14 календарни дни се предвижда потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за кредит. Така потребителят ще връща на кредитора главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на кредита до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни считано от изпращането до кредитора на уведомлението за упражняване правото на отказ.
Разпоредбите на законопроекта предоставят право на потребителя по всяко време да погаси изцяло или частично своите задължения по договора за кредит и кредиторът не може да откаже изпълнението на предсрочното погасяване. Кредиторът няма право на обезщетение при предсрочно погасяване в случаите, когато: предсрочното погасяване се извършва в период, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран; плащането е по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на кредита; договорите са за кредит под формата на овърдрафт.
Със законопроекта се въвежда задължение за кредитора – да уведомява незабавно потребителя за всяка промяна в годишния лихвен процент преди влизане в сила на промяната./агенция Фокус/