Депутатите разглеждат на първо четене промените в Закона за марките и географските означения

Депутатите разглеждат на първо четене промените в Закона за марките и географските означения, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
Предвижда се и въвеждането на нови текстове, които включват нови основания за отказ на регистрацията с цел да се предотврати недобросъвестното заявяване на марка от агент или представител на действителния притежател на марката и да се избегне т.нар. ”кражба” на марки.
Законопроектът въвежда възможността възражение срещу регистрацията на марка да се подаде не само от притежателите на по-ранни права, но и от всяко трето лице при спазването на определени условия. Други промени, които се предлагат със законопроекта, са по отношение на сроковете за извършване на определени действия от заявителя на марка – за представяне на документите по заявката на български език и за заплащане на такси.
Новост в законопроекта е възможността, ако таксите за заявяване и експертиза и таксите за регистрация не бъдат заплатени в предоставения едномесечен срок, те да бъдат платени в двоен размер до един месец след изтичане на предоставения срок.
Законопроектът предвижда да се опише подробно и изчерпателно какво се включва в понятието „по-ранна марка”. Тези промени се налагат след присъединяването на страната ни към Европейския съюз, когато над 350 000 марки на Общността автоматично разпространиха действието си на територията на Република България, се посочва в мотивите към законопроекта./агенция Фокус/