Депутатите разглеждат искане за налагане на мораториум върху царските имоти

parlament4София. Депутатите разглеждат проект за решение за налагане на мораториум върху експлоатационната и строителната дейност, както и върху действията на разпореждане със сгради, поземлени имоти, земеделски земи, гори и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III, предаде репортер наАгенция “Фокус”.
Предложението е на лидера на РЗС Яне Янев и група народни представители. То предвижда спирането на експлоатационната и строителната дейност в имотите до приемането на специален закон. Лицата, които се намират във владение или държане на посочените имоти и вещи, са длъжни да полагат за тях грижата на добър стопанин, в противен случай носят отговорност за вреди. 
Цветомира ГЕОРГИЕВА