Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за Националния архивен фонд

parlament2София. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за Националния архивен фонд и преминаха към обсъждането му на второ четене, предаде репортер на Агенция „Фокус”. С промените се предвижда да се създадат регионални държавни архиви, като отпада изричното определяне статута на административните звена като дирекции. Структурата и обектът на дейност на държавните архиви в системата на Държавна агенция „Архиви” ще се конкретизира в нейния Устройствен правилник. Това ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при оптимизиране на административната и архивна дейност на агенцията. В законопроекта са направени предложения за изменения, които определят по-ясно и категорично правомощията и отговорностите на председателя на Държавна агенция „Архиви” с цел засилване на осъществявания текущ и превантивен надведомствен контрол по опазването на документите в държавните и общинските институции и предотвратяване на възможностите за тяхното унищожаване.
След първото гласуване бе направено предложение законопроектът да се гласува и на второ четене. От Коалиция за България възразиха, тъй като имало спорни моменти в законопроекта и между първо и второ четене можело да се направят промени. Въпреки това депутатите приеха законопроектът да бъде разгледан на второ четене днес. 
Цветомира ГЕОРГИЕВА/агенция „Фокус“/