Депутатите гледат на първо четене промените в Закона за ГМО

Депутатите разглеждат на първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Предлаганите по-важни изменения и допълнения са: отмяна на общи забрани, свързани с освобождаването в околната среда и пускането на пазара на генетично модифицирани организми (ГМО) на определени селскостопански култури, както и на забрани за освобождаване в околната среда на ГМО в определени територии; провеждане на процедури по издаване на разрешително/постановяване на отказ, съответно привеждане на срокове в съответствие с директивите; уеднаквяване прага на допустимост относно съдържанието на ГМО, за което не се изисква специално етикетиране./агенция Фокус/