Демонтаж на фундамент – силно армиран бетон

Бума на жилищното строителство, през последните няколко години в големите градове, доведе до значително увеличение обема на строителните работи. В много случаи строителството на нови жилищни домове, търговски центрове, хотели и други обекти се извършват на места на стари здания и съоръжения, подлежащи на събаряне и демонтаж. Поради високата стойност на градските парцели и голямата плътност на застройване започването на строителството на нови, напълно свободни от застрояване терени физически е невъзможно. Затова събарянето и демонтажа на подлежащо на това здание, както и демонтажа на фундамента, стана съставна част от строително монтажните работи, изпълними засега от специализирани компании.

Освен това, частичния демонтаж на конструкцията на сграда и съоръжения, включвайки и демонтажа на фундамента, може да се извърши при ремонтни или реставрационни работи, както и при препланирани по нов проект. Работата по демонтажа на зданието и съоръжението е сложен процес, състоящи се от няколко етапа, като демонтаж на фундаменти, които са носещи конструкции, технически комуникации и др. Преди всичко, това е свързано с това, че такива работи често се изпълняват в условия на плътна градско застрояване, което обуславя риска от повреда на съседните здания и съоръжения при работа по събаряне и демонтаж на носещите конструкции. Демонтажа на фундаментите и техническите комуникации е доста сложно и трудоемко занятие. Според досегашните несъблюдения на технологичните процеси и правилата за техническа безопасност е способно да се извърши със значителни финансови загуби, както и възникване на нещастни случаи в процеса на изпълнения на услугите „кърти чисти извозва„. Затова в последно време се практикува, особено в големите градове, изпълнение на такива работи, включващи в себе си демонтаж на фундамента и останалите части на зданието и съоръженията.

Как действа процеса на събарянето и демонтажа на фундаментите, и конструкциите, какъв е реда на изпълнение на предстоящите работи, правила и технология, за тяхното изпълнение?

Преди началната работа, се изготвя план-график за изпълнение. В него влиза описание на методите на разрушаване и демонтаж, график на извозването на строителния отпадък, правила за техника на безопасност при производствените работи, а също количеството и състава на техническите средства, необходими за изпълнение на поръчката. Разните видове демонтаж изискват изпълнение на работи с различна степен на сложност. Като пример, демонтаж на фундамент е сложен процес, които изисква съответстващи подходи, включващи в себе си използване на специализирана техника и работни инструменти. За успешното изпълнение на тези работи е необходимо напълно да се премахнат всички части на фундамента от земния грунд. Именно затова демонтажа на фундамента задължително има нужда от изготвяне на отделен проект. В същия проект влизат и работата по демонтажа на комуникациите, такива, като например водопроводни тръби, канализационни колектори, електрически и телефонни кабели и други.

Съществуват няколко технологии, с помощта, на които се осъществява демонтажа на фундамента. В частност, най-евтиния и разпространен способ за демонтаж на фундамента е демонтажа с помощта на пневматичен инструмент. С негова помощ може да се демонтират масивни части на конструкцията на фундамента, които не подлежат на изцяло разрушаване. Стоманобетонната конструкция може да се демонтира с използването на елмазно рязане чрез специални инструменти. Недостатъците на този способ на изпълнение се явява неговата висока трудоемкост и като следствие – по-дълъг срок на завършване. Освен това, в редки случаи демонтажа на фундамента може да стане с помощта на виброинструмент, който няма да окаже влияния на съседното здание. В този случаи се използват други способи – демонтаж на фундаменти с помощта на хидро инструмент (или така наречените хидро клинове). Тогава раздробяването на конструкцията на фундамента се извършва с помощта на вода под високо налягане (няколко стотин атмосфери).

В последно са създадени опитни площадки с нужния инструментариум, които осъществяват демонтаж на фундаменти чрез помощта на ултразвук. В някои случаи, когато зданието за демонтиране се намира в страни от други здания или съоръжения е, възможно да се направи чрез взривен метод на разрушаване. Затова във фундамента се правят отверстия, в които се поставят взривни патрони. Такъв способ изисква щателен разчет, за да се избегнат нещастни случаи. Но, едно е сигурно, че демонтажа на фундамента ще стане бързо, качествено и ефективно. Това разрушаване обаче трябва да бъде поверено на опитни специалисти.

За изпълнение на демонтажните работи се използва най-разнообразната специализирана техника, както и стенорезачни машини, хидро ножици, хидро чукове, кранове и др. Всичко това струва доста скъпо. Това е още един важен аргумент в полза на това, че работите, като демонтаж на фундамент, строителни конструкции, комуникации и други., трябва да се повери на специализирана компания, имаща опит при провеждане на такива работи, както и добре подготвени в тази област специалисти.