Демонтаж на производствено оборудване

При разширяване или реорганизация на дадено предприятие възниква актуалния въпрос за решение на демонтаж на ненужното оборудване и неговото извозване. Нашата фирма има готовност да проведе най-сложния демонтаж на промишлено оборудване бързо и акуратно.

Ние сме готови професионално да извършим:

Къртене на бетон от носещи фундаменти

– демонтаж на оборудване;

– демонтаж на метални елементи в сградата и съоръжението;

– демонтаж на метална конструкция;

– демонтаж на промишлено оборудване (машини, преси, котели, трансформатори и други);

– демонтаж на старо промишлено оборудване;

Служителите от нашата фирма са специалисти с богат опит, преминали специално обучение и притежават висока квалификация. Демонтажа на оборудване се извършва не само от опитни  специалисти, но и с използването на съвременни технологии, с ново специализирано оборудване и инструменти.

Ние се отнасяме с необходимото внимание към всички изисквания на клиента, справяйки се с демонтаж на оборудвания с различен обем и сложност, което не е по силите на някои компании, извършващи подобни услуги. Например, демонтаж на метална конструкция се извършва не само на строителни обекти, но и на стари производствени линии, машини и оборудвания. Огромните машини не винаги се поддават на демонтаж на място, затова се налага използването на такелажна техника. Ние притежаваме достатъчно мощни ресурси, което значително оказва влияние на качеството на работа, кратките срокове и безопасност при изпълнение на работата.

Преди започване на демонтиране на оборудване в реда на нещата задължително изготвяме и предоставяме на клиента проект за производствените работи. В дадения проект са включени: график за изпълнение на демонтажните работи, технологична карта, мероприятия по пожарната безопасност и охрана на труда.

Демонтажа на металните конструкции с помощта на нашата фирма е напълно легализиран, ние работим в съответствие на всички правила и законодателство на Р България. Освен това осигуряваме пълно юридическо съпровождане на сделката и удобна система за плащане. Демонтажа на металните конструкции ние изпълняваме по договореност, както с фирми, организации, така и с частни лица.

Опита и отговорността на всички членове на нашия екип е основополагащ момент в решението на въпросите относно демонтажа на оборудвания.

Стойността на демонтажа на оборудвания зависи от следните фактори:

– наличие на изходна документация;

– тип на демонтираното оборудване;

– избран способ за демонтаж;

– условия на работната площадка за изпълнение на демонтажа;

– срокове за демонтаж;

Избирайки нашата фирма за демонтаж на производствено оборудване вие можете да бъдете убедени в качествено свършената работа, необходимата точност, изхвърляне на строителния отпадък на предвидените за това места и всичко това ще бъде в срок.