Делегация на МРРБ участва в конференция за разработване Стратегия на ЕС за Дунавския регион

Днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и водената от него делегация, в която са включени заместник-министър Лиляна Павлова, заместник-министър Екатерина Захариева, Белин Моллов и Валери Найденов участват в германския град Улм, в работата на международна конференция „Стратегията на ЕС за Дунавския регион”.

В обхвата на Дунавската стратегия влизат 14 държави с над 200 милиона население, което представлява 20 процента от територията на Европейския съюз.

При откриването на форума комисаря по регионална политика на ЕС, Павел Самецки очерта основните принципи залегнали в Стратегията. Позицията на нашата страна напълно следва очертаните от комисар Самецки виждания за партньорството, кооперирането и защитата на общите интереси на страните от региона.

В изказването си министър Плевнелиев, който е и координатор за България на този проект, представи приетия в страната ни подход за работа по прилагане на Стратегията. В него за първи път определянето и  подбора на приоритетите се определят отдолу нагоре – посочват се от структурите на обществото, от  представителите на бизнеса, неправителствените организации, общинските предприятия, учебните заведения и пр.

По време на конференцията министър Плевнелиев се договори с колегите си от Сърбия и Румъния за организиране на съвместна среща, за изработване на общи позиции в бъдещата работа по Дунавската стратегия.

На сутрешната сесия на форума бе представен и опита на балтийските републики при реализацията на Балтийската стратегия.

Работата на форума продължава по работни групи. Заместник-министър Лиляна Павлова е водеща на панела „Социално, икономическо, човешко и институционално развитие.

В международната конференция в гр. Улм участват над 300 представители от страните, включени в Дунавската стратегия, представители на европейските институции и на неправителствени организации.