Делегация на Департамента по енергетика на САЩ е на посещение в АЯР

novini, енергетикаОт 16 до 20 ноември 2009 година делегация на Националната администрация за ядрена безопасност към Департамента по енергетика на САЩ е на посещение в Агенцията за ядрено регулиране.

На срещата се разискват въпроси, свързани с устойчивостта и поддръжката на физическата защита в обекти, работещи с високоактивни източници. Сред темите са и провеждане на обучение за радиационна защита сред органите на МВР, както и въпроси, свързани с безопасния транспорт на ядрени и радиоактивни материали.

Обсъжда се и възможността през 2010 г. България да бъде домакин на регионална европейска конференция по безопасен транспорт на ядрени и радиоактивни материали и за намаляване заплахата от ядрен тероризъм.

От българска страна на срещата участват представители на АЯР, МВР, гражданска защита, ДП РАО и ДАНС.

Гостите ще посетят предварително избрани обекти с високоактивни източници.