Дела за неизпълнение на задължение

Комисията може да започне такова производство, ако има причина да счита, че някоя държава-членка не спазва задълженията си съгласно законодателството на ЕС. Това производство може да бъде започнато и от друга държава на ЕС.

И в двата случая Съдът разследва обвиненията и излиза с решение. Ако наистина се установи вина, обвинената държава-членка трябва незабавно да коригира действията си. Ако Съдът констатира, че държавата-членка не се е съобразила с решението му, той може да ? наложи глоба.