ДЕВЕТ ОТ ВСЕКИ ДЕСЕТ УЧИТЕЛИ В ЕС СЕ ОБУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО

knigaОрганизацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската комисия представят новия си доклад относно „Професионалното развитие на учителите – Европа като част от международно сравнение „. Според доклада девет от всеки десет учители участват в някакъв вид професионално обучение и повече от половината заявяват, че искат повече такива обучения.

Данните се основават на тазгодишното международно проучване в областта на преподаването и ученето (TALIS), проведено в 23 държави участнички. Докладът предоставя за първи път съпоставими в международен план данни относно професионалното развитие на учителите, допълва Рапид.

Тематичният доклад е подготвен от екип изследователи от Университета на Твенте в Холандия  под ръководството на професор Яп Схейренс, който е и редактор на доклада. Проучването бе осъществено с подкрепата на Европейската комисия и обхваща 23 страни участнички : Австралия, Австрия, Белгия (Фламандската общност), Бразилия, България, Дания, Естония, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Корея, Литва, Малайзия, Малта, Мексико, Норвегия, Полша, Португалия, Словашката република, Словения, Испания и Турция.

Във всяка страна са избрани на случаен принцип около 200 училища и във всяко училище са попълнени два въпросника – един от директора, а друг от 20 учители, подбрани на случаен принцип.

В изследването се достига до заключението, че за да се възползват ползотворно от възможностите за обучение, учителите се нуждаят от реална обратна информация за работата си, без да се забравя обаче, че разнообразните обучения и по-добрата работна атмосфера в училищата. Учителите проявяват стремеж към учене и постоянно усъвършенстване, а също и че обучението, предоставяно по време на професионалното им развитие, трябва да бъде съобразено в по-голяма степен с нуждите.

При представянето на доклада Марош Шефчович, европейският комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта, добави: „Ако искаме да имаме образование с високо качество, е изключително важно да предоставим на нашите учители най-добри възможности за развитието на уменията им, и то не само в началото, а и по време на цялата им професионална кариера. Като ги насърчаваме да се развиват професионално допринасяме и за престижа и привлекателността на професията. „

Учителите, които харесват работата и училището си, имат положително мнение за професионалното си развитие. Тези констатации са сигнал за онези, които изработват политики, че акцентирането върху оценката на резултатите, обратната информация и приятната училищна атмосфера може да допринесе за превръщането на училищата в „самоусъвършенстващи се организации“, които насърчават непрекъснатото професионално учене, и така подобряват качеството на преподаването.