Двама служители на НАП в Ловеч не са си плащали глобите

Само двама служители от офиса на НАП в Ловеч, имали неплатени глоби към различни държавни институции. Това е показала проверка на 117-те служители от офиса на приходната агенция, съобщават от пресцентъра на институцията.

От следващия понеделник започва такава проверка на всички 7 700 служители на НАП. След анализ, направен в агенцията, станало ясно, че има хиляди държавни служители, включително такива от НАП, които не са си платили глобите. Отговорността за събирането на тези дългове до края на 2009 г. беше на Агенцията за държавни вземания, но глобите не са били събирани ефективно.

До момента в офиса на НАП в Ловеч са издадени 256 удостоверения за наличие или липса на задължения, в резултат на което са събрани 20 000 лв. от глоби, които до сега се събираха от Агенцията за държавни вземания и 3 000 лв. са прихванати с актове на органите по приходите.

Преобладаващата част от дълговете са за нарушения на Закона за движението по пътищата. Ако задълженията не бъдат платени до края на тази седмицата, глобите ще бъдат удържани от заплатите на инспекторите, казаха още от приходната агенция. От НАП обещават, че следващите проверени за неплатени глоби ще са служителите на Министерството на финансите, а след това и хората, работещи в държавната администрация в цялата страна.

От началото на 2010 г. Агенцията за държавни вземания се вля в НАП. С това в приходното ведомство премина събирането на неплатените в срок глоби. След промяната всеки клиент на НАП, който иска удостоверение за платени данъци и осигурителни вноски задължително се проверява за неплатени глоби към различни държавни институции. Удостоверенията за платени данъци и осигуровки се изискват от много държавни органи по различни поводи – например за участие в обществени поръчки, при кандидатстване за банков кредит, при издаването на разрешителни за оръжия и много други.

Служителите на НАП връщат на клиентите си подлежащите на възстановяване суми само след прихващане на задълженията, включително и за неплатени глоби към различни държавни институции./DarikNews/