Да не се използват водите на река Бедечка за стопански нужди

stara zagoraПо постъпил сигнал в следобедните часове РИОСВ – Стара Загора извърши незабавна проверка за замърсяване на водите на река Бедечка в землището на село Могила, община Стара Загора.
На място, съвместно със служители на полицията, Гражданска защита, Растителна защита и РИОКОЗ, експертите установиха, че в реката са изхвърлени 6 варела с вместимост по 200 литра. По частично запазения етикет е установено, че единият от тях съдържа инсектицид, а останалите вероятно са хербициди с изтекъл срок на годност. Нарушаването целостта на опаковката е причинило изтичане на част от препаратите, поради което се установява остра задушлива миризма.
Варелите са извадени от водите на река Бедечка и са предадени на фирма „Балбок инженеринг” за обезвреждане.
С цел установяване качеството на водите на река Бедечка са взети водни проби за газхроматографски анализ.
РИОСВ – Стара Загора, незабавно информира Басейнова дирекция за управление на водите – град Пловдив, и кметовете на общините Стара Загора, Раднево и Гълъбово с цел своевременно да уведомят водоползвателите да не използват водите на реката за стопански нужди до изясняване на ситуацията.