Данъчна декларация и внасяне на данъка.

Дължимите годишни данъци върху печалбата, данъци за общините и другите корпоративни данъци се установяват по реда на този закон и се посочват в данъчната декларация по образец. Тя се подава от данъчно задължените лица в съответната териториална данъчна дирекция до 31 март следващата календарна година. Заедно с декларацията се подава годишния счетоводен отчет.
Данъчно задължените лица внасят данъците по този закон / без данъците за общините/ в приход на републиканския бюджет, с изключение на лицата над 50% общинско участие.
Данъчно задължените лица внасят данъка за общините в съответните общински бюджети.
Данъкът върху печалбата и данъкът за общините за съответната година се внасят в срок до 31 март следващата календарна година, след като се приспаднат сумите на платените авансово вноски .
Надвнесените данък върху печалбата и данък за общините по годишната данъчна декларация могат да се приспаднат от данъчно задължените лица от следващи авансови и годишни вноски за същите данъци.