Данни от отчета за дейността на ОДМВР-София

Сигурността на магистралите, създаването на организация за привеждане в известност на криминалния контингент, противодействието на битовата престъпност и подобряването на координацията между областните дирекции ще бъдат приоритетни в работата на новото ръководство на дирекцията

Комплексната проверка на ОДМВР-София е показала съществени пропуски в работата на районните управления в Самоков, Своге, Ихтиман и областната дирекция. Резултатите са незадоволителни за критериите, които си поставя новото ръководство – отбеляза министър Цветан Цветанов. Той подчерта, че тези показатели не могат да се «приписват» на новия директор комисар Пламен Василев, който зае поста преди три седмици.
Като структуроопределящи се очертават кражбите на селскостопанска продукция и животни, домовите кражби и кражбите от магазини, особено в отдалечените села и вилни зони, които са лесна плячка за хора с нисък социален статус. Сигурността на магистралите, създаването на организация за привеждането в известност на криминалния контингент, противодействието на битовата престъпност и подобряването на координацията между областните дирекции ще бъдат приоритетни в работата занапред.

През изминалата 2009 година криминалистите от ОД МВР-София разкриха 2107 престъпления от регистрираните 3434. Процентът на разкриваемост е 61,34%.
В сравнение с предходната 2008 г., регистрираните престъпления са се увеличили с 263, а процентът на разкриваемост бележи лек спад /с около 2%/.
От извършените 12 убийства 9 са разкрити, като процентът на разкриваемост е 75%. Регистрираните опити за убийство са 4, от които 2 са разкрити.
През годината са регистрирани 4 умишлени тежки телесни повреди, от които са разкрити 2.
На територията на Софийска област са извършени 62 грабежа, от които  прекратени 5, разкрити 33. Процентът на разкриваемост е около 58% спрямо 63% за предходния период.
Данните от статистиката сочат, че през 2009 г. са извършени 41 престъпления, свързани с наркотични вещества спрямо 16 за 2008 г. като процентът на разкриваемост е близо 81 % срещу 63%.
И през отчетната година, основен дял в регистрираните криминални престъпления се пада на имуществените престъпления – от регистрираните 1736 престъпления, са разкрити 739 /43 % срещу 45% за 2008 г./. Като структуроопределящи се очертават кражбите на селскостопанска продукция и животни, домовите кражби и кражбите от магазини. 1452 са регистрираните кражби, процентът на разкриваемост е 39%. Взломните кражби са 407 срещу 236 за предходния период, 35% разкриваемост спрямо 33% за 2008 г.
Статистиката сочи, че през 2009 г. на територията, обслужвана от ОД МВР-София, са разкрити 219 престъпления, извършени от 152 непълнолетни като относителният дял на детската престъпност спрямо общия брой разкрити криминални престъпления е 10,60% срещу 10% за 2008 г. Сред противоправните прояви на непълнолетни доминират кражбите – 70 %  от общия брой криминални престъпления.
От регистрираните в сектор “Престъпления по пътищата” 42 престъпления, са разкрити 33 като процентът на разкриваемост е 79% -76% за 2008 г. През годината бяха извършени четири въоръжени грабежа на чужди граждани. Благодарение на активната работа на служителите бе неутрализирана групата “Крокодилите”, която извършваше въоръжени грабежи по автомагистрала “Тракия”.
През календарната година по линия на икономическа полиция са регистрирани 397 заявителски материала като нанесените щети са в размер на 5,7 млн. лв. /за сравнение през 2008 г. заявителските материали са 404, а щетите възлизат на около 2 млн. лв./.Структуроопределящи като брой са документните престъпления – 30% от общо регистрираните икономически престъпления.
През календарната година в Софийска област са регистрирани 2898 пътни инциденти, от които 181 тежки ПТП с 44 загинали граждани. Ранените при катастрофи са 231. В сравнение с предходната 2008 г. катастрофите са с 1152 по-малко, тежките пътни инциденти са намалели с 37, убитите  – с 25 по-малко, а броят на ранените е намалял с 56. Статистическите данни сочат  голямо намаление на стойностите на основните показатели и за първи път от пет години насам тези показатели са с най-ниски стойности, доста под средните показатели.