ДАЗД организира кръгла маса на тема „Правата на детето и медиите – сигурност и неприкосновеност на личното пространство“

laptopДнес, 08.12.2009 г., в Държавната агенция за закрила на детето ще се състои кръгла маса на тема „Правата на детето и медиите – сигурност и неприкосновеност на личното пространство“. Събитието се организира в партньорство с Националната мрежа на децата и Обществения съвет за безопасен интернет.

Участниците ще анализират подхода на традиционните електронни медии и т.нар. „нови медии“ /интернет и мобилните комуникации/ за гарантиране на принципа за „най-добрия интерес на детето“.
Форумът ще бъде открит от Огнян Стоичков, председател на парламентараната комисия по образованието, науката и въпросите на децата младежта и спорта, г-жа Таня Радочай – представител на УНИЦЕФ за България, и председателя на ДАЗД г-жа Надя Шабани. Сред участниците са членове на Съвета на децата към ДАЗД, изтъкнати медийни експерти и журналисти от Комисията по етика в електронните медии, членовете на Обществения съвет за безопасен интернет.

Дискусията ще се фокусира върху неприкосновеността на личното пространство в две основни измерения: когато децата се превръщат в „жертви” на злоупотреба с личното им пространство, но и при неправомерно от тяхна страна нахлуване в личния живот на други хора, когато самите те нарушават основни права. Ще бъдат обсъдени принципите за корегулация на медиите, медийна грамотност, както и предложенията на неправителствени организации /Център за безопасен интернет/ за криминализиране на актовете на онлайн- насилие и онлайн-тормоз върху личността.

Целта на кръглата маса е да се направи преглед на дейността на държавните институции, неправителствените организация, медиите и бизнеса по темата и да генерира предложения за сътрудничество и съвместни проекти.

Форумът ще се състои в зала 5 на МТСП от 9 до 17 часа.