Дават 20 лева за стара печка

pechkaВреме е да изхвърлим старите печки, хладилници и телевизори, които събират прах по мазета и тавани. Това може да стане по най-удобния начин за гражданите и без да се замърсява околната среда. 
„Стандарт“ започва кампания „Да изхвърлим вехториите“ с помощта на фирмите ЕКОБУЛТЕХ и „Елтех ресурс“. 
Очакваме подкрепата на всички граждани и организации за оползотворяване на електроотпадъци. 
Разчитаме на съдействието на екоминистерството и местната власт, за да освободим жилищата си от ненужната техника.
Да не превръщаме мазетата във вехтошарски складове!

163 лицензирани и оборудвани с кантари площадки в цялата страна приемат излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. При предаване на големи и тежки електроуреди – печки, хладилници, перални, фризери и други, чието преобладаващо съдържание е метал, гражданите и фирмите получават равностойността на железния скрап по действащите пазарни цени. Складовете приемат и стара електронна техника – телевизори, компютри, радиоприемници, изгорели луминесцентни лампи, електронни играчки и други, но безплатно. Тях ги предават на организациите за разделно събиране и оползотворяване на електронния скрап, които им отделят опасните компоненти. Така се грижат за безопасното им съхранение.
134 от площадките за събиране на електрически и електронен отпадък са на компанията „Надин“ и други партньори на ЕКОБУЛТЕХ, организацията за оползотворяване на елбоклук. 29 са площадките, които използва организацията „Елтехресурс“ чрез „Макметал“ и другите си подизпълнители. В сайтовете на двете организации в интернет могат да се видят адресите и телефоните на площадките в цялата страна.
Те са оборудвани с необходимата транспортна и друга техника, с големи контейнери и места, където електрическият и друг скрап може да се складира разделно. Приличат на някогашните пунктове за вторични суровини, но площадките са лицензирани и фирмите имат разрешителни от екоминистерството да приемат електрическо и електронно оборудване. Важното е, че те се грижат вредните компоненти да бъдат отстранени от уредите, за да не замърсят околната среда.
Вестник „Стандарт“ реши да провери как работят тези пунктове за стари уреди. Наш екип влезе в една от четирите бази на „Надин“ в София, която се намира на улица „Кукуш“ 1. Докато паркираме колата, работници изваждат от ръчна количка малък очукан хладилник и го поставят в широк съд за електрически отпадъци. По-късно разбираме, че възрастната жена, която го е докарала, е получила за него 7 лева и 10 стотинки.
Управителят на базата Петър Боев ни развежда из своето „царство“ на железни отпадъци. В тази база става изкупуването на всякакви метални отпадъци, включително на хладилници, печки, перални, бойлери – всичко, което влиза в графата големи уреди, излезли от употреба. Базата има малък и голям кантар. Определени са цените за уредите, в които има метал. На ден може да изкупим два, три, пет тона, обяснява Боев. Докарват и частни лица, и фирми, а срещу това вземат и някой лев. 
„Преди имаше практика да се оставят до кофите за боклук. Когато заплащаме на хората в нашите бази, според теглото на метала, съдържащ се в излезлите от употреба уреди, ги стимулираме да ги връщат и да не замърсяват околната среда“, категоричен е управителят на базата.
„Плащаме по 19,5 стотинки за килограм за метала от печки, перални, хладилници. Цената се определя от съдържанието на метал в уреда. Старите компютри и монитори са отпадък, който не заплащаме. Но издаваме протокол, че са ни предадени за екологосъобразно третиране“, обяснява управителят Петър Боев.
Базата отваря в 9 часа сутрин и работи до 5 и половина следобед.
Шефът на базата на „Надин“ в квартал „Христо Ботев“ пък обяснява, че приемат електрически скрап и в събота, за да е удобно за клиентите, които работят през седмицата и не могат да се вместят в работното време на площадката. И тази база си има редовни клиенти. На ден тук минават над 150 клиенти.
В зависимост от теглото на докарания уред – от една печка могат да се вземат по 10-15 дори 20 лева. Черната техника – компютри, принтери, факсове карат предимно фирми и ведомства. Събират се в отделен контейнер и се експедират в завода за първично третиране на електронния отпадък на „Надин“ в квартал Нови Искър. Базата издава протокол, че отпадъкът е постъпил за оползотворяване.
В Студентски град, на улица „Брадистилов“, до Спортната зала на Техническия университет е мястото, определено от общината, където всяко 24-о и 25-о число на месеца организацията „Елтехресурс“ чрез своя подизпълнител „Макметал Холдинг“ поставя контейнер за събиране на електрически и електронен скрап. Контейнерът е огромен, до него на столче седи служител на фирмата, който трябва да приеме докараните уреди. Тук старата техника се приема безплатно.
„Все по-рядко идват да носят уреди. Всеки иска пари. Кой ще ти кара дотук уредите. По-лесно да ти ги вземат от къщи, след като нищо не ти дават“, обяснява служителят на „Елтехресурс“. Само през август донесли два телевизора и Гражданска защита изсипала камион компютри.
Всяка вечер към 17 часа прибират контейнера в база, а сутрин в 8 го докарват отново тук или на определено място в друга община. Контейнерите обикалят кварталите според графика, който е публикуван на интернет страницата на Столична община и в сайта на организацията за оползотворяване на отпадък от електрическо и електронно оборудване „Елтехресурс“.
„Преди 5 г. съм го купил за 140 лева“, обяснил клиент за неработещ акумулатор, който донесъл на площадката в жк „Люлин“. Не го оставил, защото искал да му платят. „Какво ще го прави. Кой ще му плати?“, пита служителят и допълва: „Издаваме протокол в три екземпляра, ако иска да се отчете, че е върнал техниката.“
Пак в жк „Люлин“ в сервиз срещу пазара някакви измамници поискали от фирма по 50-60 лева на компютър, за да им приберат техниката. Не сме още дорасли за тази работа, клати глава служителят. Насред Виена завод за боклук бълва топлинна и електроенергия, тоест пари. В цяла Европа го има, у нас – не може, заключава той.
Таня Киркова

Площадки на „Надин“, подизпълнител на ЕКОБУЛТЕХ

1. Площадка Девня  – град Девня, община Девня, „Промишлена зона Юг“ – тел. 0519933188
2. Площадка Пловдив – Пловдивска област, община Пловдив, гр. Пловдив по плана на Южна индустриална зона – Пета част – тел. 032995555
3. Площадка Мездра – База „Мездра“ Източна индустриална зона, разположена е на терени на бившето ДСО „Вторични суровини“ – Мездра, в съседство със завод „Искър“ – тел. 091092412
4. Площадка № 4 – в град София, База „Славовци“ – гр. София, район Нови Искър, кв. Славовци, улица „Победа“ 35 – тел. 02 9361053
5. Площадка №5 – в град София, База „Софстрой“ – София, район „Слатина“, кв. „Христо Ботев“, улица „Иван Шаблин“ 7 – тел. 02 945 52 95
6. Площадка №6 – в град София, База „Захарна фабрика“ – София, кв. Захарна фабрика, улица „Кукуш“ 2 – тел. 02 821 14 48
7. Площадка №8 – в град София, с местоположение – район „Подуяне“, местност ОЗС „Сгуроотвала“, ул. „Жак Дюкло“ 55 – тел. 02936 75 70

в-к Стандарт