Даване на убежище и имграционна политика

Европа се гордее с дългогодишните си традиции да приема чужденци и да предлага убежище на хора, бягащи от опасности и преследване. Днес правителствата на държавите от ЕС са изправени пред неотложния въпрос как да се справят с нарастващия брой имигранти, както легални, така и нелегални, в една зона без вътрешни граници.

Правителствата на държавите от ЕС постигат договореност да хармонизират своите правила така, че молбите за получаване на убежище да бъдат разглеждани в съответствие с набор от основни принципи, валидни навсякъде в Европейския съюз. През 1999 г. те си поставят за цел приемането на обща процедура за даване на убежище и определяне на един и същи статут за цялата територия на ЕС на лицата, получили убежище. Приемат се и някои технически мерки като  минимални стандарти за приемане на търсещи убежище лица и за даване на статут на бежанец.

Основан е Европейски фонд за бежанците с годишен бюджет от 114 млн. еуро. Въпреки това широкомащабно сътрудничество между националните правителства  истински цялостна политика на ЕС за бежанците все още предстои да бъде разработена.