Гърция

Делфи – „Пъпа на Земята”според някогашните елини . Тук в древността се е намирало най-голямото и най-авторитетното прорицалище , основано още в осми век преди новата ера . Изградено е върху един процеп в земята , близо до извора Касталия . Според митологията тук е живял драконът Питон , убит от Аполон , прославян от тогава насетне като Питоновия Аполон . В чест на победителя над змея древните построили величествения храм в Делфи , чиито първи жреци били хора от Крит . Те изпълнявали преди всичко служба на гадатели , като отговорите получавали от пророчицата Пития , седяща върху триножник , дъвчейки листа от лаврово дърво , тя изричала прорицанията си , а от скалния процеп започвали да се издигат тайнствени изпарения , идващи от недрата на земята . Жреците са превръщали неясните и отговори в стихове . Славата на Делфийското прорицалище се разнесла тогава из цялото Средиземноморие и в скоро време тук са били построени различни сгради , театър , стадион . На всеки пет години са се извършвали поетически , музикални , конни , гимнастически и други състезания под почетния патронаж на името на Пития и в чест на Аполон . Залезът на Делфи идва с римското нашествие и по-късно с християнизирането на Елада . Днес в музея на това свещено за древните гърци място вниманието на туристите привлича със своята красота , хармония и поразяваща живост на погледа бронзовият Кочияш на състезателна колесница , произведение от V в.пр.н.е., открито при разкопки през 1896г.