Гългач. Хранопровод. Стомах.

Започва от основата на черепа и се простира до нивото на 6-ти шиен прешлен. Според PNA на гълтача се описват зев и кухина на гълтача. Зевът е представен от мекото небце и започващите от него двойни небцовоезични и небцовогълтачни дъги. От мекото небце надолу се издава  мъжецът. Зевът и коренът на езика в участъкът под него се означават като зевен провлак,  през който устната кухина се съобщава с кухината на гълтача. Между небцово-езичната и небцово-гълтачната дъга се намират небцовите сливици. Кухината на гълтача лежи зад носовата кухина, устната кухина и зад гръкляна, във връзка с което тази част на гръкляна се разделя на 3 части – носова, устна и гръклянна. В носовата част между тавана на гръкляна, наричан свод и задната стена се намира гълтачната сливица, известна още като „трета сливица”. Тя е по-добре развита при децата. По страничните стени в носовата част се намира по един отвор, от който води началото си слуховата тръба (Евстахиева). Тя съединява кухината на тръбата със средното ухо. В областта на отворите се намира струпване на лимфна тъкан, означена като тубарни сливици. Единичната езикова сливица, двойната небцова сливица, единичната гълтачна сливица и двойната тубарна сливица изграждат пръстен от лимфни структури, които изпълняват защитна функция в началото на дихателния и храносмилателния апарат. Предната стена на гълтача не е цялостна. В носовата част тя образува 2 елипсовидни отвора (задно носови отвори), посредством които се осъществява връзката между носовата кухина и кухината на гълтача . В устната кухина тя не е цялостна, защото образува зевния провлак. В гръклянната част по нея се намира отвора на гръкляна, посредством който се съобщава кухината на гръкляна и гълтача. Периферно от лигавицата се разполага обвивката на гълтача, представена от напречно набраздени скелетни мускули, които са напречно разположени и кръгови. По-съществено значение имат кръговите мускули – 3 (горен, среден и долен констриктус). Съкращавайки се един след друг отгоре надолу те осъществяват гълтателната функция – избутват хапката от кухината на гълтача в кухината на хранопровода.