Грешките при управлението на малкия и средния бизнес

Собствениците на малък бизнес носят пълната отговорност за оцеляването и развитието на своя бизнес. Те скоро разбират, че това е твърде трудна и често непосилна задача. Една от причините е, че нямат необходимия опит и професионални умения. Тези, които притежават необходимите за улравлението опит и умения, са ги получили в старите държавни предприятия и дейности, управлението на които се различава коренно от това в пазарни условия.

Други собственици на малък бизнес пък забравят, че най-важното нещо в бизнеса е клиентьт. Първоначалните успехи обикновено ги главозамайват и те трудно виждат откъде идват опасностите за бизнеса им. Трети собственици на малък бизнес стават толкова разточителни, че скоро разбират колко краткотраен е успехът и колко усилия са необходими за неговото задържане, но обикновено, когато това е твърде късно и пр. Практиката показва, че твърде често собствениците на малък бизнес допускат едни и същи грешки. Считаме, че тяхното познаване и коментиране е от съществена полза за тези, които искат да се учат от грешките на другите.