Греди Асса е новият директор на фонд „13 века България“

Правителството избра Греди Асса за изпълнителен директор на Управителния съвет на Националния дарителски фонд „13 века България“, съобщиха от правителствената информационна служба. Длъжността е с 4-годишен мандат. С решението за членове на УС на фонда са определени Александър Попов, доц. д-р Иван Рашков, Диана Дамянова, Мария Божкова и Деяна Костадинова.
По право в УС на фонда са и министрите на културата, на здравеопазването, на образованието, младежта и науката и на труда и социалната политика. За председател на УС на фонда се избира един от тях и правителството реши това да е министър Вежди Рашидов.
Фондът има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери./Агенция „КРОСС“/