Надя Шабани ще представи в Брюксел българската практика по деинституционализация на деца

Утре, 29 април т.г., председателят на Държавната агенция за закрила на детето Надя Шабани ще представи в Брюксел българската практика по организацията на деинституционализация на деца.

Това ще стана по време на семинар за добрите практики в процеса на деинституционализация. Форумът се организира от Главна дирекция „Регионално развитие” на Европейската комисия.

В поканата за участие в семинара г-жа Катерина Матернова, заместник-генерален директор на Генерална дирекция „Регионална политика“, и г-жа Леня Самюел, заместник-генерален директор на Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности”, отбелязват, че през последните няколко месеца процесът на деинституционализация на деца в България има значителен напредък.

Текущата работа по Плана за действие за прилагане на политическия документ „Визия за деинституционализацията в България” е от първостепенно значение и качеството му до голяма степен ще бъде решаващо за успеха на процеса, смятат от Главната дирекция на Европейската комисия.