Годишните винетки за 2009 г. са валидни до 31 януари 2010 г.

Агенция „Пътна инфраструктура” е предприела всички необходими мерки, за да не останат шофьорите без винетни стикери в периода до старта на разпространение на новите винетки. С предприетите подзаконови нормативни промени годишните винетки за 2009 година ще бъдат валидни до 31 януари 2010 година.
До края на годината гражданите могат да закупуват краткосрочните винетни стикери за 2009г. – дневни, седмични и месечни, които ще бъдат валидни за съответния период считано от датата на закупуването им.
Ръководството на агенцията е разпоредило на дистрибуторите на винетки, за тази година, да предприемат всички действия по зареждане на пунктовете за продажба с необходимите количества краткосрочни винетни стикери.
За 2010 година цените на винетките за леки автомобили остават непроменени.
Това беше прието с Постановление № 314 от 17.12.2009 г. на Министерски съвет, с което се изменя Тарифата за таксите, които се събират от АПИ.
Размерът на винетните такси за 2010 г. за ППС от К1 и К2, които отговарят на екологична категория ЕВРО III, IV, V и по-висока, заплащат по-ниски такси спрямо тези от ЕВРО 0, I, II.
Новите цени на винетките са публикувани на официалната интернет страница на агенцията – www.api.government.bg, в секция “Актуална информация” -> Винетни стикери.