Гоа

Гоа – щат в Индия , чиято територия включва бившите владения на Португалия в Индия / Гоа , Даман и Диу /, завладени в началото на ХVІ в. Сред тях Гоа в качеството си на център на морската търговия и опорен пункт на португалското могъщество на Изтока достига върховете на своята слава и богатство към края на ХVІ в. През декември 1961г. Индия присъединява тези територии . За миналите четири и половина столетия от португалската държава напомнят запазилите се католически църкви и манастири , много от които са ценни паметници на колониалната архитектура , а някои от тях са католически светини . Особеното е , че духовният живот на местното население се отличава с религиозна толерантност и взаимно разбиране , а изкуството и културата на Гоа са романтична сплав от португалската и индийската традиции . Тукашните християнски църкви са строени от индийски майстори за селяните португалци .

Сред най-красивите църкви на Гоа е известна базиликата „Бом Джезус” / 1604г. / в град Веля Гоа / Стария Гоа /, в която се пази ковчегът с мощите на Св.Франциск Ксавие – католически мисионер , започнал своята дейност в Гоа през 1542г. и провъзгласен след неговото канонизиране за покровител . Занимавайки се с мисионерство в Югоизточна Азия , в това число в Япония , Ксавие е известен и като апостол на Индия . От 1927г. той е обявен за светия – покровител на цялото мисионерство .

Във Веля Гоа се намират катедралният храм „Си” / 1652г. /, църквата „Св.Екатерина” и църквата „Св.Гаетано”. Около манастира в град Пилар са намира църквата „Св.Сантана” / ХVІІ в. /. За бившия женски манастир в Стария Гоа напомнят неговите руини и големият кръст на висок бял постамент . Сред множеството християнски храмове на Гоа интерес представляват църквите „Св.Анна” в Талаулим , „Св.Дух” в Маргао , „Св.Алекс” в Курторим , „Непорочното зачатие на Богородица” в Донгри , „Рейс Магос” във Верем , „Богородица Добра Надежда” в Кандолим и др.

Християнските архитектурни паметници на Гоа способстват тук за разпространението на португалския стил мануелито . Блестящите с белотата си сред тропическата зеленина църкви и манастири на Гоа привличат много вярващи и туристи.