Глоба за самоосигуряващите се лица, ако не подадат декларация в НАП

От 300 до 500 лева е глобата за лице, което само прави здравните си вноски и не подаде специална декларация пред данъчните. Промени в Закона за здравното осигуряване задължават хората, които от дълго време са без работа, не само да си плащат за здраве, но и да попълнят въпросния документ до първи март.

За кого се отнасят новите разпоредби или не, отговаря Катя Кашъмова от НАП. „Не са упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, не са еднолични търговци, не са собственици или съдружници в търговски дружества, не са и регистрирани земеделски производители, не са и морски лица. Всички останали трябва да подават декларация образец 7. Трайно безработните, да кажем, примерно, аз изпадам в ситуацията сама да си внасям тези здравноосигурителни вноски и ако към 1 януари съм точно в тази ситуация, аз имам задължението да подам тази декларация“, заяви Кашъмова. Декларацията може да се изпрати и по пощата, а може и да се попълни от упълномощено лице, без за това да е необходимо нотариално заверено пълномощно. С промяната в закона данъчните ще могат да прихващат задълженията за здравни вноски без ревизия. Информацията е на БНР. /БГНЕС