Главният секретар на МВР Калин Георгиев даде добра оценка за работата на ОДМВР-Кюстендил

Днес областната дирекция отчете постигнатото и очерта приоритетите в дейността си

Изминалата 2009 година се характеризира със сравнително спокойна оперативна обстановка в областта. Постигнат е ръст на разкриваемостта на престъпните деяния. Значителни са резултатите на служителите по предотвратяването на телефонни измами в особено големи размери и банков обир,  спасяването на уникални  културни ценности. Това посочи директорът на ОДМВР-Кюстендил комисар Георги Джоглев по време на годишния анализ на дейността на областната дирекция.
За отчетния период са регистрирани 1982 престъпления, като разкритите  са 1160. Този резултат поставя ОДМВР-Кюстендил на осмо място сред  дирекциите в страната.
Главният секретар на МВР Калин Георгиев поздрави състава от името на ръководството на министерството и даде добра оценка на свършеното през изминалата календарна година. Той припомни, че усилията на полицията трябва да се насочат към обществото, към доверието на хората. В този смисъл статистиката изразява само част от свършеното. “Макар и едно неразкрито престъпление да има в графата,  за потърпевшия то е 100 процента неразкрито.”
На отчета на дирекцията присъстваха още окръжният прокурор Камен Пешев, окръжният съдия Росица Савова и областният управител Любомир Анчев. От тяхно име прокурор Пешев благодари за постигнатото добро взаимодействие между полиция и прокуратура, което вече дава положителни резултати.