Георги Първанов връчи Почетен знак на президента на Републиката на Синдиката на българските учители

В условията на криза няма по-добра инвестиция от тази в образованието и науката. Това заяви президентът Георги Първанов в словото си на тържественото честване на 20-годишнината от основаването на Синдиката на българските учители и 115-годишнината на организираното учителско синдикално движение и учителския печат в България.

Президентът посочи, че това добре се разбира в Европа и е време след 20 години лутания да се разбере и тук, в България. Бъдещето е на обществото на знанието и ако сега пропуснем момента, утре ще ни бъде много трудно да наваксаме изоставането, да бъдем в крак с другите страни от нашата общност, добави президентът Първанов.

Убеден съм, че и в днешното българско общество учителят трябва да запази своята мисия и значимост. Без неговите усилия това би било непостижимо, отбеляза президентът.

Той допълни, че един от приоритетите за ЕС в следващото десетилетие е интелигентният растеж, икономиката, основаваща се на знания и иновации. Георги Първанов отбеляза, че в проекта за стратегия на ЕС до 2020 г. сред най-важните задачи пред Общността се поставят повишаването на цялостното качество на всички равнища на образованието, ефективното инвестиране в образователните системи, подобряването на резултатите на всички равнища на образованието – от предучилищната възраст до университета, в рамките на един интегриран модел.

Особено внимание в страните от ЕС се отделя на намаляването на дела на децата, преждевременно напускащи училище. Държавният глава коментира, че това е посоката, която важи и за нас. Това е наша посока, не само, защото се поставя от ЕС, а защото отговаря на нашите национални цели и интереси.

Георги Първанов връчи на Синдиката на българските учители почетния знак на президента за значимия принос за развитие на синдикализма и училищното образование у нас и по повод годишнината от основаването на организацията. Отличието получи председателят на синдиката Янка Такева.

Президентът посочи, че въпреки изпитанията на времето, Синдикатът на българските учители е успял да отстоява и защитава правата и интересите на българския учител. Безспорен е приносът на синдиката за въвеждането на децентрализацията в управлението на системата на образованието, в прилагането на делегираните бюджети и програмното финансиране със защитата на професионалните, синдикалните и гражданските права на средното образование.

Президентът каза още, че проблемите на училищното образование, на българския учител присъстват във всекидневната работа на президентската институция. Когато се налагаше, особено във времето на протестните действия през 2005 г. и 2007 г., приех без колебание да участвам активно в търсенето на решение, не само защото ценя учителската професия и труд, но защото модернизацията на българското образование е кауза, зад която изцяло заставам сега и в бъдеще, каза държавният глава.