Георги и Виктория са най-популярните имена за новородени

Повече от 67 хиляди са личните имена на постоянно живеещите в страната български граждани. Разнообразието на имена сред жените е по-голямо от това при мъжете. Близо 29 хиляди са личните имена, които се срещат при мъжете, а за жените те са около 38 хиляди, сочат данните на Националния статистически институт. Най-разпространените лични имена сред мъжете са Георги и Иван – по 176 хиляди или по 4.8% от всички мъжки имена, но Ивановците са с около 300 по-малко. Следващо по най-много притежатели е името Димитър – 133 хиляди (3.6%).Класацията на най-разпространените мъжки имена продължава с Николай – 2.5%, Петър – 2.22%, Христо – 1.79%, Йордан, Стефан, Тодор, Васил, Стоян, Александър и др. От всички мъже близо 1 372 хиляди или 38% притежават 20-те най-разпространени лични имена. Най-често срещаните мъжки мюсюлмански имена са Мехмед – 16000, Ахмед – 13900, Мустафа – 11900.

Разнообразието на имената при жените е много по-голямо. Около 762 хиляди жени или само 19.4% притежават от 20-те най-разпространени женски имена. От всички жени 125 хиляди носят името Мария (3.2%). Към тях следва да се добави и името Марийка – около 35 хиляди или 0.9%. На второ място по разпространение сред жените е името Иванка – малко над 72 хиляди (1.8%). Следват: Елена – 58 хиляди (1.5%) и Йорданка – 45 хиляди (1.1%).

Нежният еквивалент на фаворита при мъжете – Гергана е едва на 17-то място с 0.66% от всички женски имена. Сред най-често срещаните имена при жените са типично българските имена – Росица, Виолета, Десислава, Надежда, Маргарита, Румяна, Стоянка, Стефка. При жените най-често срещаните мюсюлмански имена са Фатме – 18100, Айше – 15800, Емине – 9850. Сред съвременните поколения настъпва изменения в структурата на използваните имена. За родените от 2007 г. досега отново най-разпространеното име за момчетата е Георги – близо 4300 от тях са с това име (3.5% от живородените през този период). На второ място по разпространение вече е Александър (съответно 4 000 и 3.3%). Традиционните имена имат все по-малко разпространение. Например, спрямо структурата на общото население по имена, Иван е на четвърто място, Димитър и Николай на пето и шесто място, а Христо и Йордан след 20 място. Появяват се все по-често имена Мартин (трето място) Даниел (седмо място), Кристиян (осмо място), Виктов (десето място), които в общото население не са в първите двадесет най- разпространени имена. И при новородените момчета първите двадесет имена се носят от 33.3% от тази група.

При момичетата 22.9% носят първите двадесет най-разпространени имена. Отново тук разнообразието на имената е по-голямо. За наименуване на момчетата от 2007 г. досега са използвани 7 338 имена, а за момичетата, които по принцип са по-малко, са използвани 8 125 имена. През последните години най-много са момичетата с името Виктория – над 3000 или 2.6%. На второ място е Мария – 2903 деца (2.5%). Името Марийка не се среща сред първите двадесет и пет най-разпространени. По-често срещани са ГАБРИЕЛА (трето място), Александра (четвърто място), Никол, Симона, Йоана, Гергана, Теодора, Рая и Елена – съответно от 5 до 11 място с брой между 1860 до 1116. Други често срещани имена са Моника, Михаела, Ванеса, София, Десислава, Анелия, Ивана, Цветелина, Калина. В последните години все по-често се използват съставни имена, но те по-често се срещат при момичетата. При тях първенството държи Ана-Мария (около 350 деца се казват така, но изписването на името е с известни разлики), Мария-Магдалена (около 100), Мария – Антоанета и др. Колкото до имените дни, най-много именници – повече от 300 хиляди
празнуват на Ивановден. На Гергьовден имен ден имат с около 100 хиляди българи по-малко. На Богоявление е третата по големина група, празнуващи имен ден около 150 хиляди. Следвани са от традиционните български празници – Никулден, Петровден, Богородица и др./Агенция „КРОСС“/