ГД „САНКО” на ЕК удовлетворена от програмата на България за ограничаване чумата по свинете

България представи много добра програма за превенция и ограничаване на заболяването Класическа чума по свинете през 2010 г.,  удовлетворени сме от ясното и прозрачно управление на средствата, които предоставяме на страната ви за превенция и ограничаване на това заболяване. Това заяви д-р Олга Зорко от Главна дирекция „САНКО” на ЕК по време на семинар „Обсъждане на процедурите, определящи финансовия принос на Общността във ветеринарната област”, който се проведе в Бояна.
В семинара участва и зам. –министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров, представители на министерството и на Националната ветеринарномедицинска служба. Зам.-министър Димитров посочи, че животновъдството е сектор с традиции у нас, който десетилетия наред ни е спасявал във времена на трудности и кризи, и затова неговото подпомагане и стабилизиране с успешно и интензивно прилагане на всички финансови лостове е приоритетна задача на МЗХ.
Европейската Комисия предоставя финансово подпомагане по програми за превенция и надзор на заболявания и при кризисни ситуации за ликвидиране на огнища на заболявания. За 2010 г. се предоставят 30 млн. евро за всички страни членки за кризисни ситуации, 37 млн. евро са предвидени за поддръжка на лаборатории, обучения и растителна защита, а 275 млн. евро – за програмите за ликвидиране и надзор на заболяванията.
Всяка година до 30 април всички страни членки предоставят отчет за използваните средства по програмата за предходната година.
За 2009 г. страната ни е заявила 790 000 евро по програми за ограничаване и превенция на заболяванията.
Семинарът се организира от Главна дирекция „Разширяване” на ЕК по линия на инструмента за техническа помощ TAIEX. Съорганизатор е Министерство на земеделието и храните.