В Пловдив министърът на отбраната Аню Ангелов се срещна с военнослужещи от ВВС и с представители на военнопатриотичните съюзи

Посещението на министъра на отбраната Аню Ангелов в гарнизон Пловдив днес, 18 март, продължи със среща с личния състав от авиобаза- Крумово. На нея присъстваха началникът на отбраната генерал Симеон Симеонов, началникът на Щаба по подготовката на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов и военнослужещи от авиобаза- Граф Игнатиево.

В отговор на въпрос на военнослужещ дали ще се запазят социалните бази на Министерството на отбраната в условията на финансова криза, министър Ангелов каза, че приема за свое задължение провеждането на социалната политика. Картите за почивка вече ще се разпределят в дирекция „Управление на човешките ресурси”, а не в  Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната”. С новия устройствен правилник на агенцията тя  се  преобразува във „Военни клубове и военно-почивно дело” и нейната администрация се намалява от 800 на 511 души. Министър Ангелов отговори и на въпроси, свързани с изпълнението на задачите във Военновъздушните сили, с кадровото развитие на военнослужещите и др.

По-късно същия ден министър Ангелов разговаря и с представители на военнопатриотичните съюзи в Пловдив. „Отношението ми към всички представители на  съюзите е еднакво, независимо в коя от организациите членуват”, подчерта министър Ангелов. Той запозна участниците в срещата с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, които целят подобряване на социалния статус на пенсионираните военнослужещи, както и със структурните промени в Министерството на отбраната.