В Националната художествена галерия от 8 до 25 април т.г. ще бъде представена изложбата „Седем библиофилски издания“

В Националната художествена галерия от 8 до 25 април т. г. ще бъде представена изложбата „Седем библиофилски издания”. В изложбата са представени седем албума с оригинални отпечатъци, създадени между 2001 и 2009 г. Замислени като библиофилски издания, в тираж до 40 екземпляра, те са произведения на майстори на словото и образа.
През 2001 г. е издаден албумът „Думи и графити” с тристишия на поета Борис Христов, интерпретирани с 31 цветни офорта от Милко Божков. През 2002 г. на бял свят идва изданието „Думи, глина и графити”, отново по текстове на Борис Христов, но този път то е придружено от творческото виждане на Захари Каменов.
Теракотовите пластики на живописеца са репродуцирани в изложбата и напомнят за първото представяне на изданието в НХГ преди няколко години.
Гравюрите в двата албума показват различен по характера си и много внушителен пластичен подход по отношение на стиховете на поета. Милко Божков разчита на въздействието на колорита, цветните петна и линиите. Образите в графичните отпечатъци на Захари Каменов издават близост до текста и в същото време притежават смислова многопластовост и дълбока метафоричност. И за двете издания обратната връзка във възприятието – от изображенията към текстовете е въпрос, който остава на вниманието на зрителя като сложна интелектуална игра.
2003 е годината, когато двама колоси на българската култура – Константин Павлов и Светлин Русев отбелязват своят 70-годишен юбилей. Стиховете на поета стават вдъхновение за художника и се материализират в 21 литографски творби.
Трите уникални произведения на словото и образа носят характера и оформлението на книгата и са представени в изложбата в техния цялостен вид. Техен издател е Иво Масларски.
Идеите на галерия „Масларски” имат своето развитие и през 2005 г. Нейният собственик убеждава Светлин Русев да създаде рисунки, които да бъдат изпълнени в малък тираж в техниката на литографията. Предизвикателството ражда серия свободни рисунки, в които любовта към рисуването не е ограничена от конкретна задача.
Петото библиофилско издание датира от 2007 г. То представлява цикъл голи тела на Любен Диманов, в който на преден план излиза въпросът „рисунка или гравюра”.
Същата година е юбилейна за галерия „Масларски”. По повод на нейното десетилетие 20 известни български художници създават по една литография. Графичните листове са разгърнати в изложбата и представят точно толкова творчески индивидуалности, почерци и насоки в пластичния изказ.
Преди няколко месеца бе завършен последният графичен проект на галерия „Масларски”. Той носи поетичното наименование „Приказки” и е дело на Милко Божков. Цветните литографии, без да са обвързани с текстове, внушават поетиката на приказката – ангели, хора и неща от живота, когато ”един по един часовете бавно падат”.