В навечерието на студентския празник пожарникарите провериха над 700 обекта в цялата страна

pojar3Констатирани са нарушения в 128 обекта, съставени са и 23 акта за установени административни нарушения и нарушения, свързани с правилата и нормите за пожарна безопасност

В навечерието на студентския празник /8-и декември/ огнеборците провериха над 700 обекта в цялата страна. Тематичните проверки бяха извършени в дискотеки, ресторанти, концертни зали, университети, студентски общежития, почивни станции, хотели, туристически обекти и др.
Приоритетно са проверявани условията за успешна евакуация и пожарогасене, изправността на пожарните хидранти и осигурени допълнителни водоизточници, състоянието на отоплителните съоръжения, електрическите и вентилационните инсталации и уреди, изправността  на уреди и съоръжения, предназначени за първоначално пожарогасене и състоянието на пожароизвестителните и пожарогасителните инсталации.
Липсата или неизправност на евакуационно осветление, неизправни ел. инсталации, нестандартни и подсилени предпазители,  липса на брави тип „Антипаник“ на евакуационните врати, евакуационни врати с обратна посока на отваряне /срещу посоката за евакуация/, липса на организация по пожарна безопасност и недостатъчен брой противопожарни уреди са сред най-често регистрираните нарушения.
За констатирани нарушения в 128 обекта пожарникарите са връчили 49 разпореждания, съставили са 26 протокола от извършени комплексни проверки и са изпратили 47 уведомителни писма. Огнеборците са съставили 20 акта за установяване на административни нарушения, както и 3 акта за установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.