В БАН започна работа информационен Център за ИС – IP Point

В рамките на инициативата на Патентно ведомство за изграждане на Българската мрежа от информационно-консултативни центрове в областта на закрилата на индустриалната собственост, в БАН започна работа единадесетият IP Point, който е интегриран към Европейската мрежа от информационни центрове за индустриална собственост.
Регулярното предоставяне на патентна информация е изключително важно за работещите учени и специализантите в БАН както за актуалността и закрилата на техните постижения в научно-техническата сфера, така и за пазарната им реализация и предотвратяването на евентуални нарушения от тяхна страна на чужди права върху индустриалната собственост.
Българската мрежа за индустриална собственост обхваща до момента IP Point центрове в десет университета в столицата и страната, както и два PATLIB центъра, разположени в регионални поделения на БСК.