Вярност и икономика в любовта

От сексуална гледна точка верността е строго съблюдение на съпружеските задължения. Много малко съпрузи стигат да такъв идеал. Изглежда старите понятия на об­ществото за вярност са били доста строги. Вероятно днес е важна не толкова физическата вярност, колкото духовна­та, която включва грижата, нежността. Старите правила за вярност са загубили своето значение. Много жени призна­ват, че за тях няма значение дали често мъжът им изневеря­ва с други жени, ако те продължават да го обичат, оставайки духовно верни.

На съвременните мъже всичко много бързо им омръзва, във всичко търсят разнообразието. Но физическата вярност рядко съществува там, където няма дълбокочовешко общу­ване, взаимно удовлетворение на сексуалните потребности. За да привлече някого в интимни и сексуални отно­шения, човек трябва да бъде привлекателен външно или да умее да предложи нещо на другия. Не всеки е надарен с външността на кинозвезда, не всеки е богат, знаменит, остроумен. Затова, когато осъзнава това, прибягва към икономиката на любовта. Той прави всичко, което може, за да изглежда привликателен, овладява различни изящни изкуства.