Вътрешните министри на България и Руската федерация подписаха Протокол за сътрудничество

ministri, България РусияДокументът регламентира взаимодействието в следните области: обмен на оперативна информация, координирани действия за предотвратяване, установяване, пресичане и разкриване на престъпления, професионална подготовка на кадрите, научно-изследователската и научно-приложната дейност.
Министър Цветанов е в Москва, където участва в Световна конференция по проблемите на безопасността на движението

Водещ политически приоритет в световен мащаб трябва да бъде повишаването на безопасността по пътищата. Около това становище се обединиха участниците в Световната конференция в Москва. По данни към момента, годишно 1 300 000 души в света загиват при катастрофи, а получилите трайни увреждания в резултат на пътни инциденти са около 50 милиона. Песимистичната прогноза е, че ако не бъдат предприети драстични мерки, през 2020 година жертвите ще са 2 600 000. Министър Цветан Цветанов участва във форума в качеството си на председател на Държавно-обществената комисия по проблемите на безопасността на движението.
Министър Цветанов се срещна в Москва с колегата си Рашид Нургалиев. Двамата разговаряха по проблеми от взаимен интерес. Вътрешните министри подписаха Протокол за сътрудничество между министерствата на вътрешните работи на Република България и Руската федерация за 2010 – 2011 година. Това е стратегически документ за партньорство, подчерта по време на срещата министър Нургалиев. Протоколът е в контекста на междуправителственото споразумение за сътрудничество в борбата с престъпността, особено в нейните организирани форми, сключено през 2006 година. За периода на действието му е предвидено сътрудничеството да се насочи в следните области: обмен на оперативна информация от взаимен интерес, координирани действия за предотвратяване, установяване, пресичане и разкриване на престъпления, професионална подготовка на кадрите, научно-изследователската и научно-приложната дейност. Предвиден е и обмен на законодателни и други нормативни актове, методически материали и резултати от научно-изследователската работа в направленията: криминалистика и криминология, безопасност на движението, охрана на обществения ред и осигуряване на общшествената безопасност при провеждането на масови мероприятия.
По време на визитата си българският вътрешен министър проведе работна среща и с унгарския си колега. Двамата са обсъдили унгарския опит в покриването на критериите за присъединяване към Шенгенското пространство и са договорили сътрудничество в обмена на добри практики.