Възможно ли е от Взрива, от Безпорядъка да се създаде Порядък, Космос ?

философия, големият зривВъзможно ли е от Взрива, от Безпорядъка да се създаде Порядък, Космос? Необходимото, подреденото не възниква от случайното, неподреденото. „Случайността“ е определена от предидущото, дори ако тази „случайност“ е непредумишлена.

Най-добрите мислители на човечеството отдавна са въвели съществуването на Абсолюта по логически път или са получили знание за неговото битие и закони по пътя на окултното. Абсолютът от тяхна гледна точка не може да не бъде препълнен с потенции, не може да не ги излива в света. За да сътвори Вселената, Абсолютът действително е длъжен, оставайки безпределен, в същото време да се свива в една точка и да се среща със самия себе си. Само по този начин чрез свиване и самостълкновение Той може да предизвика колосално движение, което се излива в света на формите. С други думи, преди да се превърне в Многообразие, Единното трябва да стане Единично, да приеме формата на Единичното.

Имало ли е Голям Взрив – това е въпросът? Толкова ли е необходим той за сътворението на света от нищото?