Всеки учител с бележник за успех

deca3СОФИЯ. В школата вече ще пишат оценки и на даскалите. Тяхната заплата ще се определя според броя на точките, които са изкарали при атестацията си в края на всяка година. Този регламент е записан в новата проектонаредба на просветното министерство. Съгласно нея учителите ще имат основна заплата от 450 лева, а директорите – 590 лева. Към нея ще се наслагват допълнителни бонуси според качеството на работата им. Оценката ще се прави от комисия начело с директора всяка година. Бележките на преподавателите ще се вписват в специална карта, която ще върви заедно с трудовата им книжка. При преместване в ново училище те ще трябва да я представят в комплект с другите си документи. Според наредбата максималният брой точки, които може да събере един учител, е 100. Най-много – 30 т., носят получените професионални отличия и награди. С 14 т. се възнаграждават резултатите в учебния процес. Ако даскалът работи с изоставащи ученици, може да получи максимум още 8 точки. Ако пък избере да готви ученици за олимпиади, точките са 7. Работата с родителите е оценена с 6 т. На директорите пък ще се дават 10 точки отгоре, ако намерят спонсори. Размерът на допълнителното заплащане на учителите ще се определя от школския шеф.
Стела Стоянова

в-к Стандарт