Всеки може да помогне за спасяването на планетата — и същевременно да спести средства

ЕС е предприел действия за предотвратяването на 32 милиона тона емисии на CO2 само при включване на осветлението. От септември 2009 г. старите електрически крушки с нажежаема жичка, консумиращи прекалено много енергия, са заменени с по-добри, които са с по-голяма продължителност на живот и консумират значително по-малко.

Новите правила, въведени през 2009 г., вече водят до подобряване на енергийната ефективност на домакинските лампи и осветлението в офиси, по улици и в индустрията. По този начин до 2020 г. ще се спести приблизително годишното потребление на електроенергия на Белгия или равностойността на 23 милиона европейски домакинства, ползващи електричество.

До края на 2012 г. старите електрически крушки ще останат в миналото, докато новите правила за екодизайн ще спомогнат за подобряване на енергийната ефективност на уредите за ежедневна употреба, включително телевизори, хладилници и фризери. Приетите досега мерки ще доведат до спестяване на повече от 12 % от общото електричество, използвано в ЕС всеки ден, до 2020 г. — повече от комбинираното годишно потребление на електроенергия от домакинствата във Франция и Германия.

Тези разпоредби са нагледен пример за това как Европейският съюз върви начело в борбата в климатичните промени. Това означава, че вредните за планетата емисии ще бъдат намалени, като същевременно всяка година Европа ще спестява около 50 милиарда евро, които биха могли отново да бъдат инвестирани в нейната икономика.