Всеки магазин с кофа за стари телевизори

operaКът за стари печки и телевизори ще има във всеки магазин, който продава бяла и черна техника. Търговците трябва да сложат в обектите си специален контейнер, където клиентите да оставят излезли от употреба уреди от бита. Още в началото на идната година екоминистерството и поделенията му в страната РИОСВ ще засилят контрола и ще започнат масирани проверки във всички магазини в страната как се изпълнява изискването. 
Правилото „всеки магазин с контейнер“ е записано и в действащата Наредба за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от електронно и електрическо оборудване. То обаче се изпълнява от много малко търговци, и то предимно от някои от големите вериги, установи проверка на в. „Стандарт“. Досега никой не е търсил отговорност от нарушителите.
Новият закон за отпадъците обаче предвижда санкция от 3000 до 10 000 лева за едноличните търговци и юридически лица, които не приемат и нямат място за електронния и електрическия скрап в магазина. Същата глоба ще отнася и търговец, който смеси електрическия с друг вид отпадък. Магазините, които продават лампи, също задължително трябва да имат съдове за събиране на стари живачни и газови светилници. 
Кметовете и на най-малките селища пък трябва да определят място за събиране на излязла от употреба техника. Те сключват договори с организации по оползотворяване на стари уреди, като фирмите се задължават да поставят на определените зони контейнери. Идеята е там хората да изхвърлят неработещите хладилници и телевизори, а не се отървават от тях, като ги зарязват в дерето на близката река. Причината е, че уредите съдържат вредни за околната среда и здравето на хората компоненти. До 10 000 лева е санкцията за градоначалниците, които не създадат условия за разделно събиране на електронния и електрическия скрап.
Срокът за обществено обсъждане на проекта изтича. Документът ще бъде внесен в Министерски съвет в близките дни. 
Таня Киркова

в-к Стандарт