Временно се спира приемът на по Мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони

От 3 май 2010 г. временно се спира приемът на проекти по Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР). Това се налага, за да може всички подадени проектни предложения по мярката да бъдат обработени. Приемът на проекти за възстановяване на горския потенциал ще бъде подновен отново от юни. Тогава се отварят и всички останали мерки от ПРСР по утвърдения в началото на април график, който може да бъде открит на интернет страницата на ДФ „Земеделие”.

По Мярка 226 до момента са подадени 46 проекта на обща стойност 2.5 млн. евро. От тях са сключени договори по 16 проекта за 865 хил. евро.