Водата в човешкия живот

водатаНека се обърнем към цифрите. Знаете ли, че 55-70% от тежестта на тялото на възрастен човек са вода. В мускулите се съдържа повече вода, отколкото в тлъстините, ето защо колкото сте по-стройни, толкова повече вода има във вашето тяло. Вода се съдържа във всяка клетка на организ­ма. Кръвта се състои от 83% вода, мускулите – от 73%, мастите – от 25%, костите – от 22%.

70% от водата в организма се намира вътре в клетките, в състава на клетъчната протоплазма. Тази вода се нарича структурирана, тя притежава висока биологична активност и осигурява устойчивостта на организма спрямо въздействи­ето на агресивните фактори на околната среда.

Достатъчното количество постъпваща в орга­низма вода е едно от основните условия за здравословен начин на живот. Водата активно участ­ва в химичните реакции, протичащи в тялото ни, доставя хранителни вещества на всяка клетка, извежда токсините, шлаките и излишъците от соли, съдейства за понижаване на кръвното наля­гане, като по този начин намалява вероятността от сърдечен пристъп. Употребата на достатъчно вода е един от най-добрите начини за предотвратяване образуването на камъни в бъбреците. Во­дата сякаш смазва ставите, като no този начин изпълнява ролята на амортисьор за гръбначния мозък, а също така регулира температурата на тялото и осигурява еластичност на кожата.

Водата е необходима за нормалното хранос­милане. При участието си в обмяната на веществата тази уникална течност позволява да се намалят мастните отлагания и да се понижи те­лесното тегло. Много от хората, които искат да отслабнат, смятат, че техният организъм задържа вода, и затова се стараят да пият по-малко. Водата обаче е естествено пикочогонно средство и ако наистина искате да отслабнете, най-добрият метод е да пиете повече вода.

Редовното постъпване на вода в организма в достатъчно количество осигурява издръжливост и жизнен тонус. Да се контролира теглото при това е no-лесно, тъй като се подобрява храносмилането. Впрочем, ако става дума за вече нат­рупани излишни килограми, ще споделя с вас една проста, но ефективна рецепта. Трудно ви е да се придържате към диетата? Дори при леко чувст­во на глад не можете да се удържите да не налапа­те парче хляб с масълце? Постоянно ви тегли към нещо вкусничко? Е, просто пийте вода – това ще ви помогне да намалите апетита и лесно ще се откажете от тежка, висококалорична храна.

Не довеждаите организма си до обезводняване! Знаете ли какви симптоми свидетелстват за това?

Сухата кожа (може да се придружава със сърбеж), умората, лошата концентрация на вниманието, главоболието, запекът, повишеното налягане, лошата работа на бъбреците, рецидивиращата инфекция на пикочните пътища, сухата кашлица, болките в гърба и ставите – всичко това са сигна­ли SOS, които ни изпраща организмът, изпитващ недостиг на вода.

Алкохолните напитки, кафето, чаят не доста­вят на организма полезни вещества. Напротив, при тяхната употреба организмът се нуждае от още повече вода, за да изведе вредните вещества, коитоo влизат в състава им. Нещо повече, алкохолът и кофеинът оказват обезводняващо действие.

Колко вода е нужна

Знаете ли, че без вода човек загива най-много след шест денонощия? Колко течност трябва да се изпие, за да функционират добре вътрешните органи? Heка се обърнем към статистиката.

Обикновено човек губи през денонощието 2-3 л вода. В горещо време, при висока влажност, по време на спортуване разходът на вода нараства. При това не бива да се ориентираме по интензивността на потенето, тъй като при някои физически натоварвания – плуване, колоездене, липсата на потене може да ви заблуди относно истинската загуба на течност.

Загубата трябва да се компенсира. Приблизи­телно половината от всекидневната потреб­ност на организма от вода се удовлетворява от храната, останалото количество трябва да при­емем във вид на различни напитки. През лятото трябва да се пие 2-2,5 л вода. При това не е важно дали изпитвате жажда или не: този рефлекс е краен и външен израз на вътрешното обезводняване на организма. Не забравяйте, че бременните и кърмачките се нуждаят от повече вода.

Каква вода може да се пие ?

Отдавна не е тайна, че не всяка вода може да се пие. Парадоксално, но факт: водата е необходима за живота, но същевременно тя е и една от главните причини за заболяванията по света. Опасността се открива на микробиологично ниво – водата в природата съдържа множество микроорганизми, които причиняват различни забо­лявания (холера, тиф, хепатит, гастроентерит и др.). Замърсяването впрочем може да бъде и химическо… Няма да се спирам подробно на това, за да не се отклоня от основната тема.

Какво на първо място трябва да се знае за вода­та? Тя не само трябва да е пречистена от замър­сявания, но и да има приятен вкус.

Помнете, че хлорираната вода от крана е опасна за здравето. Макар че хлорът унищожава опасните микроби, той е една от причините за възникването на атеросклероза. Като се съеди­нява с присъстващите във водата органични ве­щества, хлорът на свой ред също образува вредни вещества. Ето защо е най-добре да се пие чиста изворна вода, но тъй като ние, градските жите­ли, сме лишени от този дар на природата, то трябва сами да се погрижим за здравето си.

Може да се пие обикновена преварена или бути­лирана трапезна вода, някои си купуват пречистващи филтри. Днес филтрите не са само мода, те наистина са необходими!

Често си спомням, че моите родители не знаеха какво е това филтър. Пиеха си водата от крана и никога не боледуваха. Да, екологията дори преди 50 години беше много no-добра от днешната. Наисти­на, колкото повече човек узнава за света, колкото по-активно се стреми да постави бариера между природата и себе си, толкова no-силно природата се намесва в жизнената дейност на човека.

Нека не се задълбочаваме във философски раз­мисли. Време е да разсъждаваме. Проблемът с чис­тотата на водата е актуален именно днес, неза­висимо че no-голямата част от повърхността на земното кълбо (71%) е покрита с вода – морета и океани, чиято площ почти десет пъти превиша­ва площта на повърхността на Луната.

Основните запаси от вода на Земята са в све­товния океан. Солените морски води са 94% от целия обем вода, а делът на сладководните източ­ници е по-малко от 2%. Само 0,025% от прясната вода се намира в течно състояние и в достъпни за хората места. 1,6% от водата е скована от могъщи ледове, а 4% са подземните води – област на активен водообмен.

Количеството прясна вода в почвата, реките, езерата и другите водоеми е само 0,025% – относително скромно число от гледна точка на об­щите запаси от вода. И дори и от този неголям процент хората не могат да се възползват изця­ло. Далеч не всяка сладка вода е годна за пиене.

Водата, която сме свивали да наричаме чиста, за съжаление не се оказва такава – в смисъл, че бла­гоприятно въздейства на човешкия организъм. И това, трябва да се признае, съвсем не е новост. Хората са знаели за качествата на прясната вода от незапомнени времена.

Водата вчера, днес и утре

До наши дни се стигнало описанието на Витрувий – архитект на Древния Рим, който се зани­мавал с водоснабдяването на града и проектирал водопроводи за осигуряването на питейна вода за гражданите.

В този документ Витрувий пише, че ако в някакво селище види „цветущи физически и нравствено жители“, това означава, че хората в това място пият доброкачествена вода всеки ден през целия си живот.

Английската кралица Елизабет I през XVI вeк из­дава указ за учредяването на премия от 10 хиляди лири стерлинги за изобретателя на евтин способ за опресняване и обезсоляване на водата.

Един век се сменял с друг, научнотехническият прогрес стигал фантастични висини, сумата на пре­мията, благодарение на лихвените проценти, нарас­твала… Но възнаграждението и до днес не е намерило своя собственик Taкa че имайте го предвид. Може би именно вие ще станете негов притежател.

Химическата формула на водата Н2О е всеиз­вестна, но водата за милиарди години, образно казано, се е наситила с цялата таблица на Менделеев. В световния океан са разтворени милиони тонове злато, сребро и други метали. Във водата се съдържат огромни количества соли, тя може да се оцвети, да помътнее от наличието на микроскопични частици или живи организми, да разт­вори огромно количество соли, газове, например сероводород (благодарение на които впрочем е придобил славата си курорта Мацеста), да се загрее до 100 °С или повече, или да се охлади до невероятно ниски температури. Водата може да бъде алкална (мека, като например водата от Нева) или киселинна (твърда)…

В пречистената питейна вода, която и пием, в неголеми количества се съдържат метали, като желязо, манган, цинк алуминий, калций, натрий, сулфити и други компоненти.

По данни на ЮНЕСКО почти във всякаa страна съ­ществуват проблеми с водоснабдяването заради недостиг на източници на прясна вода от високо качество. Изследванията са установили тясната връзка между заболяванията на черния дроб, жлъч­ния мехур, задстомашната жлеза и количествата вредни примеси в питейната вода (пестициди). Те нерядко стават причина и за преждевременни раждания, психични разстройства, прояви на старчески маразъм и др.

Във всички времена народите са създавали ле­генди за живата и мъртвата вода, а древният лeкар Хипократ смятал чистата вода за най-доб­рото целебно средство.

Вие вероятно неведнъж сте слушали да ползата от водата от разтопен лед, а също за лековитите свойства на водата от извори, планински източници и др. Различните взаимодействия в природата – например триенето на водата в камъчетата в планинския ручей като че я зарежда, тя се йонизира и става много полезна за орга­низма. Тези процеси впрочем пораждат и ефекта на наелектризирания планински въздух, на въздуха край водопадите. Струва ми се излишно да добавям, че този въздух притежава уникални свойства и оказва лечебно въздействие върху организма.