ВЛИЯНИЕ НА КОСМОСА ВЪРХУ СЪБИТИЯТА В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ

Всички, които се занимават с магия знаят, че Космосът влияе върху събитията в човешкия живот. Магьосниците се опитвали да владеят и използват силата на планетите по различен начин.
На всяка от планетите съответства определен цвят. За Сатурн – черният цвят, за Юпитер – син, за Марс – червен, за Слънцето – жълт, за Венера – зелен, за Меркурий – разноцветен, за Луна – бял.
Според древните магически и кабалистични принципи, всеки един от използваните метали се ползва с определен към него цвят, а също и с определените към него други същности:
Ангелът, който представлява Сатурн, е Цафкиел; Юпитер се представлява от Самаел; Слънцето – от Рафаел; Венера – от Ханюел и Хуриел; Меркурий – от Михаел; Луната – от Габриел, който в някои случаи е Гибриел. Духът на Сатурн е Аратрон или Аратон; за Юпитер е Брестой или Бретор; за Марс е Фалек; за Слънцето е Ох; за Венера е Хежит; за Меркурий и Охиел; за Луна е Фил.
Съответните камъни за всяка от планетите са:
Сатурн – гранат; Юпитер – топаз; Марс – рубин; Слънце – карбонкул; Венера – изумруд; Меркурий – кристал; Луна – сапфир. Моите лични измервания са показали, че за Луната много добре действа планински кристал.
Според древните кабалистични принципи голямо значение имат тревите, съответстващи на отделните планети, птицата-символ на планетата, животното, рибата, благовонията, които се използват за нея.
Много мои колеги са правили изследвания върху материята и нейните разновидности. Доказано е, че най-стабилната форма на материята на планетата Земя е кристалът. Според извършените радиестезични изследвания, има 7 основни вида кристали, които са свързани в 7 системи. На първо място това е кубичната система, която има височина от порядъка на 13 см.; цветът и е червен. Следващата система е квадратичната. Височината и е 19 см.; цветът и е оранжев. Трикличната система е с височина 25 см.; цветът и е жълт. Моноклиничната има височина от порядъка но 50 до 55 см.; цветът и е зелен. Ромбичната има височина 62 см.; цветът и е син. Робоедричната има височина от порядъка на 63 см.; цветът и е индиго. И последната система кристали – хексагоналната, има височина от порядъка на 80 см.; цветът и е виолетов.