Влиянието на плутон – прераждане и карма

astroВлиянието на Плутон може да бъде изяснено в светлината на прераждането и закона на кармата. Например, транзитиращият Плутон оказва ефект на разрушаване и отстраняване на старите психологични модели, които могат да се смятат за останки от мисли и действия на минал живот. Ако всеки човек (или душа) е живял много животи в различни тела, изглежда разумно, че спомените и впечатленията за действията и мислите на тези животи ще се запазват в подсъзнателния разум. От това следва, че такива подсъзнателни модели на мислене и действия могат лесно да се активират в ежедневния ни живот и да се сблъскат с нашето функциониране като свободни и напълно съзнателни същности. Следователно транзитите на Плутон служат за ускоряване на нашето развитие, като разкриват привързаността ни към старото и освобождават място за новото. В традиционната психологична терминология, тези подсъзнателни натрупвания, които по мнението на К. Г. Юнг съдържат определена собствена “психична енергия”, са известни като “комплекси”. Тези комплекси са живи и все още влияят  на съзнателния живот на индивида посредством различни фини – но настойчиви – чувства. Що се касае до теорията на прераждането, тези концентрации на психична енергия могат да се смятат за резултати (или “карма”) от минали мисли, желания или действия. Следователно, транзитите на Плутон, изглежда, често унищожават много от тези кармични останки в определена област, като предоставят на индивида по-голяма възможност впоследствие да се изразява като психологически свободен фактор. Фантазиите, параноята, халюцинациите, които понякога съпровождат транзитите на Плутон са резултат на тези психични остатъци, които се разбъркват и насилствено се изтласкват на повърхността.