Включваме Турция към Обединената енергийна система на Европа

turcia-esСофия. Церемония по подписване на Споразумение за процедурните етапи и мерки за осъществяване на присъединяването на турската електроенергийната система към синхронната зона на континентална Европа в ENTSO-E ще се проведе от 14 ч. днес в столичния Кемпински Хотел Зографски, съобщиха от пресцентъра на Електроенергийния системен оператор.
Споразумението регламентира мерките, които турската страна трябва да изпълни, за да бъде разрешен този процес. Церемонията по подписването на споразумението в София води до утвърждаване авторитета на нашите електроенергийни компании, до разширяване на деловите контакти и до повишаване авторитета на България в регионален мащаб и на Европейско ниво.
Подписването на Споразумението (Agreement concerning the Procedure Steps and Measures to Achieve the Interconnection of the Turkish Power System with the Continental Europe Synchronous Area of ENTSO-E) ще е между Системните оператори: ЕСО ЕАД (България), HTSO (Гърция), Amprion и Transpower (Германия) и TEIAS (Турция).