Вицепремиерът Дянков поема координацията и надзора по българското участие в проекта „Бургас-Александруполис”

Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков поема координацията и надзора по българското участие в „Бургас-Александруполис”. Целта е да се оптимизира процесът на вземане на решения при управлението и финансирането на участието ни в проекта за строителство и експлоатация на петролопровода. По този начин в максимална степен ще се гарантира българският интерес при реализацията на инфраструктурното съоръжение.

Министерският съвет реши 50 хил. лв. от републиканския бюджет да бъдат предоставени за придобиване от държавата на 50 000 акции, представляващи 100% от капитала на „Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис – БГ” ЕАД, от „Техноекспортстрой” ЕАД. Номиналната стойност на всяка акция е 1 лв.

С прехвърлянето на собствеността на проектната компания директно към Министерството на финансите ще се постигне по-добра координация и надзор върху дейността на дружеството. Ще се оптимизира и процесът на вземане на решения, свързани с управлението и финансирането на българското участие в проекта.

„Проектна компания нефтопровод Бургас-Александруполис – БГ” ЕАД е собственик на 24,5% от капитала на „Транс-Балкан Пайплайн”. Дружеството, което е регистрирано в Холандия, е ангажирано с изпълнение на дейностите, свързани с проучването, проектирането, строителството и експлоатацията на нефтопровода.

В „Транс-Балкан Пайплайн” 51% има руският консорциум между „АК Транснефт”, „Роснефт” и „Газпром нефт”, а 24,5% са за гръцката страна. Дружествата „Хеленик Петролиум” и „Тхраки” притежават 23,5 на сто, а 1% е за гръцкото правителство.