Висше съзнание

съзнание, астрологияВсички ние сме просто борещи се души по пътя към голямата любов и светлина. Възможно е да сме на различни спирки край пътя, но всички сме на един и същи път, осъзнаваме това или не. Рождената карта е символична карта на отделен отрязък от пътя, по който пътешествуваме в този живот. Както Дейн Ръдиар се старае да обясни в своите трудове, рождената карта разкрива структурните модели на живота. Съдържанието и съзнанието вътре в тези структури не е показано в картата. Въпреки, че духовно ориентираният и психично чувствителен астролог обикновено може интуитивно да разбере нивото на съзнание на личността (и всъщност трябва да умее да прави това в изтънчените приложения на астрологията за себепознание), такова възприятие изхожда по-скоро от индивидуалния астролог, отколкото от самата карта. За да постигне задълбочено разбиране за индивида, астрологът може интуитивно да синтезира моделите в картата с непосредственото впечатление от него.