Висока оценка на работата през изминалата година получи ОДМВР-Разград

Опазване на селскостопанската продукция и предотвратяване на всякакви схеми за измами или източване на средства – тези основни приоритети за ОДМВР-Разград очерта за 2010 година директорът на ГД”Охранителна полиция”. Комисар Милчо Енев присъства на годишния отчет на Областната дирекция на МВР и даде висока оценка за работата на полицейските служители.
По данни от полицейската статистика през 2009г. в ОДМВР-Разград по криминална линия са регистрирани общо 2049 заявителски материала, а броят на извършените криминални престъпления е 1519. Коефициентът на престъпност през 2009г. за областта е 1101 престъпления на сто хиляди души, като средната интензивност за страната е 1572 престъпления на сто хиляди души.
Процентът на разкриваемост е 72,81%. По този показател областната дирекция се нарежда на трето място в страната.
Престъпленията против собствеността са 63,8% от общия брой регистрирани престъпления през 2009г. Преобладаващи престъпления в тази група са кражбите, които са намалели с 66 в сравнение с 2008г.. Въпреки това по видове кражби се наблюдава увеличение на извършените кражби на части и вещи от МПС.
Престъпленията против личността са 5,79 % от общия брой регистрирани престъпления.
През 2009г. са извършени 7 убийства, като са разкрити 6 от тях – всички на битова основа..
От общо 1172 установени извършители през отчетния период 629 са безработни, което показва, че в региона безработицата е един от основните криминогенни фактори – бе отчетено на отчета на работата на дирекцията за миналата година.
Поне пет нови дрегера, доставени миналата седмица по линия на Гаранционния фонд, ще получи Разградската дирекция. За дооборудване на “Пътна полиция” са предвидени и три радара, единият от които “със заснемане”, уточни комисарМилчо Енев.
Директорът на ГД”Охранителна полиция” коментира основните приоритети в дейността на МВР през настоящата година – цялостно обучение на състава по Шенгенската информационна система и пълна готовност за присъединяване към Шенген, подмяната на българските лични документи и спиране на изтичането на средства от държавата и структурните фондове.